Поточна дата в Excel: Функції TODAY і NOW

Поточна дата в Excel

В Excel поточна дата проставляється за допомогою функцій TODAY та NOW. Функція TODAY() повертає поточну дату, а функція NOW() — поточну дату разом з поточним системним часом. Таким чином, якщо вам потрібна поточна дата без часу в Excel, то використовуйте TODAY, якщо ж дата і час в одній комірці – то використовуйте NOW.

І TODAY і NOW повертають числове значення системних дати і часу.

Важливо знати, що функція TODAY має на увазі опівночі поточного дня. А функція NOW повертає дійсне значення часу на момент перерахунку формули.

Свої значення ці функції оновлюють кожен раз при перерахунку формул в робочому аркуші.

Поточна дата в Excel: Відео

Примітка: Якщо функція TODAY, або NOW не оновлює дату, як очікується, може знадобитися зміна параметрів, керуючих перерахунком книги або аркуша. На вкладці Файл оберіть команду Параметри, а потім в категорії Формули в розділі Параметри обчислення оберіть варіант Автоматично.

Функція TODAY: Як використовувати

Задача/Питання (FAQ) Формула Результат
Поточна дата без часу: як вивести в комірці поточну дату без часу =TODAY() 15.05.2021 
Як додати до поточної дати певну кількість днів =TODAY()+5 20.05.2021
Як порахувати кількість днів між певною і поточною датою (Наприклад, скільки днів між датою 30.05.2021 і поточною датою 15.05.2021) =DATEVALUE("30.05.2021")-TODAY() 15.01.1900 (якщо формат клітинки "Дата"). Томі потрібно зробити формат клітинки "Загальний", або "Числовий". Тоді результат буде 15.
Як отримати тільки поточне число місяця (Наприклад, сьогодні 15.05.2021 і потрібно отримати тільки 15) =DAY(TODAY()) 15
Як отримати тільки поточний місяць (Наприклад, сьогодні 15.05.2021 і потрібно отримати тільки 5) =MONTH(TODAY()) 5
Як дізнатися вік за датою народження =YEAR(TODAY())-1984 37 (2021 рік - 1984 = 37 років)

Функція NOW: Як використовувати

Задача/Питання (FAQ) Формула Результат
Поточна дата і час в одній комірці: як вивести в клітинці поточну дату з часом =NOW() 15.05.2021 15:00
Як вивести дату і час, які були 12 годин тому (24 години – це 1. Тому від поточної дати потрібно відняти 0,5 =NOW()-0,5 15.05.2021 03:00
Як додати до поточної дати 5 днів =NOW()+5 20.05.2021 15:00
Як отримати дату і час 5 днів і 6 годин тому =NOW()-2,25 13.05.2021 09:00

АВТОРИЗАЦІЯ