Типи даних VBA

Типи даних VBA

З уроку Змінні в VBA ми зрозуміли, що в змінній можуть зберігатися якісь дані. І ці дані можуть мати певний тип. Таким чином інформація в змінній може зберігатися у вигляді цілого числа, дійсного числа, дати, текстового рядка і т.д.

Тип даних – це характеристика змінної, що визначає тип даних, які в ній містяться.

Я рекомендую відразу ж вказувати тип даних, щоб визначити спосіб зберігання інформації в оголошеній змінній.

Основні типи даних VBA

Тип даних Розмір сховища Діапазон
Boolean 2 байта True або False
Byte 1 байт от 0 до 255
Currency (масштабуєме ціле число) 8 байт от –922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807
Date 8 байт від 1 січня 100 р. до 31 грудня 9999 р.
Decimal 14 байт +/–79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 без десяткової коми

+/–7,9228162514264337593543950335 з 28 розрядами праворуч від десяткової коми

Найменше нульове число дорівнює +/–0,0000000000000000000000000001
Double (число з плаваючою комою подвійної точності) 8 байт от –1,79769313486231E308 до –4,94065645841247E-324 для від'ємних значень

від 4,94065645841247E-324 до 1,79769313486232E308 для позитивних значень
Integer 2 байта від –32 768 до 32 767
Long (ціле число Long) 4 байта від –2 147 483 648 до 2 147 483 647
LongLong (ціле число LongLong) 8 байт від –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807

Дійсне тільки для 64-розрядних платформ.
LongPtr (ціле число Long в 32-розрядних системах, ціле число LongLong в 64-розрядних системах) 4 байта в 32-розрядних системах

8 байт в 64-розрядних системах
від –2 147 483 648 до 2 147 483 647 в 32-розрядних системах

від –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807 в 64-розрядних системах
Object 4 байта Любе посилання на Object
Single (число з плаваючою комою одинарної точності) 4 байта від –3,402823E38 до –1,401298E-45 для від'ємних значень

від 1,401298E-45 до 3,402823E38 для позитивних значень
String (змінна довжина) 10 байтів + довжина строки від 0 до приблизно 2 мільярдів
String (фіксована довжина) Довжина строки від 1 до приблизно 65 400
Variant (з числами) 16 байт Будь-яке числове значення до діапазону типу Double
Variant (з символами) 22 байта + довжина строки (24 байтов в 64-розрядних системах) Той же діапазон як для типу String змінної довжини
Визначається користувачем (використовуючи Type) Число, необхідне для елементів Діапазон кожного елемента збігається з діапазоном його типу даних.

АВТОРИЗАЦІЯ